Raporty bieżące

RB 19/2021 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 29 czerwca 2021 roku

29.06.2021

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 29 czerwca 2021 roku


Raport bieżący nr: 19/2021

Data: 29.06.2021

Godzina: 15:16

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 29 czerwca 2021 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 896 519 głosów co stanowiło 69,33% liczby głosów na WZA i 59,54% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 261 338 głosów co stanowiło 9,55% liczby głosów na WZA i 8,04% w ogólnej liczbie głosów,

3) NATIONALE-NEDERLANDEN OFE głosów co stanowiło 5,24% liczby głosów na WZA i 4,41% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 19 2021 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 29 czerwca 2021 roku