Raporty bieżące

RB 19/2009 Korekta raportu bieżącego 19 – WZA porządek obrad

20.05.2009

 

Korekta raportu bieżącego 19 – WZA porządek obrad 

                                                                                                                      

Raport bieżący nr: 19/2009

Data: 20.05.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w opublikowanym w dniu 15 maja 2009 raporcie bieżącym błędnie podano numer uchwały w punkcie 15. Było: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia LPP SA numer 17/2007 z 29.06.2007 roku. Winno być: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia LPP SA numer 15/2007 z 29.06.2007 roku.

Dodatkowo wkradł się błąd pisarski w momencie nadania numeru raportu. Było: 19/2008 Winno byc: 19/2009.

 

RB 19 2009 Korekta raportu bieżącego 19 – WZA porządek obrad