Raporty bieżące

RB 19/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2011 roku

01.06.2011

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2011 roku                     


Raport bieżący nr: 19/2011

Data: 01.06.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2011 roku przez GK LPP SA wyniosły około 182 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2010 roku o 17%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była wyższa o ok. 5 punktów procentowych od zrealizowanej w maju roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2011 roku wyniosła ok. 885 mln zł. Przychody te były wyższe o 22% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 19 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2011 roku