Raporty bieżące

RB 19/2012 Nabycie akcji LPP SA

21.05.2012

 

Nabycie akcji LPP SA                                                                                                                                              

 

Raport bieżący nr: 19/2012

Data: 21.05.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 21 maja 2012 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP S.A. o tym, że spółka Garema Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze będąca spółką zależną od tego członka Rady Nadzorczej nabyła 18 maja 2012 roku 21 sztuk akcji zwykłych LPP S.A. w cenie 2.850 zł za sztukę. Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 19 2012 Nabycie akcji LPP SA