Raporty bieżące

RB 19/2016 Zbycie akcji LPP SA

25.04.2016
  Zbycie akcji LPP SA       Raport bieżący nr: 19/2016 Data: 25.04.2016     Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji zbycia w dniu 22 kwietnia 2016 roku 50 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 6.040,62 zł o łącznej wartości 302.031,00 zł. Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.   RB 19 2016 Zbycie akcji LPP SA