Raporty bieżące

RB 19/2018 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

21.08.2018

Informacja o transakcji na akcjach emitenta 

                                                                                   
Raport bieżący nr: 19/2018

Data: 21.08.2018

Godzina: 13:35

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki LPP SA przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce.

Treść otrzymanych powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

RB 19 2018 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Marek Piechocki

Przemyslaw Lutkiewicz

Jacek Kujawa

Sławomir Łoboda