Raporty bieżące

RB 20/2020 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

21.08.2020

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                          

Raport bieżący nr: 20/2020

Data: 21.08.2020

Godzina: 13:10

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 18 września 2020 roku.

 

RB 20 2020 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał ZWZA LPP