Raporty bieżące

RB 20/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

02.07.2021

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 20/2021

Data: 02.07.2021

Godzina: 9:42

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2021 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 20 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 20 – Zawiadomienie 19 MAR Magdalena Piechocka