Raporty bieżące

RB 20/2009 Projekty uchwał WZA

25.05.2009

Projekty uchwał WZA       

                                                                                                                                        

Raport bieżący nr: 20/2009

Data: 25.05.2009

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 08 czerwca 2009 roku.

 

RB 20 2009 Projekty uchwał WZA

RB 20 Załącznik – WZA.projekty.uchwał