Raporty bieżące

RB 20/2009 Projekty uchwał WZA

25.05.2009
Projekty uchwał WZA                                                                                                                                                 Raport bieżący nr: 20/2009 Data: 25.05.2009     Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 08 czerwca 2009 roku.   RB 20 2009 Projekty uchwał WZA RB 20 Załącznik – WZA.projekty.uchwał