Raporty bieżące

RB 20/2010 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

25.06.2010

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA          

                                                                                                                                         

Raport bieżący nr: 20/2010

Data: 25.06.2010

 

 

Zarząd LPP SA podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZWZA LPP SA w dniu 25 czerwca 2010 roku

 

RB 20 2010 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

RB 20 Załącznik – Uchwały ZWZA 25.06.2010