Raporty bieżące

RB 20/2011 Aneks do znaczącej umowy

20.06.2011

 

Aneks do znaczącej umowy                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 20/2011

Data: 20.06.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 21 czerwca 2011 roku spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej z bankiem PKO BP w dniu 24 czerwca 2005 roku (RB 22/2005; RB 57/2008).

Na mocy tego aneksu przedłużono okres wykorzystywania kredytu do 22 lipca 2011 roku. Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

 

RB 20 2011 Aneks do znaczącej umowy