Raporty bieżące

RB 20/2013 Powołanie Zarządu nowej kadencji

17.06.2013

 

Powołanie Zarządu nowej kadencji                                                                                                                          

 

Raport bieżący nr: 20/2013

Data: 17.06.2013

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza LPP SA powołała z dniem 14 czerwca 2013 roku w skład pięcioosobowego Zarządu LPP SA następujące osoby: Pana Marka Piechockiego, Pana Huberta Komorowskiego, Pana Piotra Dykę, Pana Jacka Kujawę, Pana Dariusza Pachlę.

 

Marek Piechocki – Prezes Zarządu lat 52, absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1988 – 1990 zatrudniony jako asystent konstruktora w Zakładzie Elektrotechnicznym Jerzy Lubianiec; w 1991 roku zatrudniony w Przedsiębiorstwie Handlowym ETA s.c. jako zastępca dyrektora ds. handlowych. Od 1990 roku do 1997 własna działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej P.H. Mistral s.c. w Gdańsku. Prezes Rady Nadzorczej LPP Tex SA; od 4 kwietnia 1995 Prezes Spółki LPP SA, a od 28 lutego 2000 Prezes Zarządu LPP SA. Jest akcjonariuszem w spółce LPP TEX S.A. w Gdańsku. Działalność tej spółek nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Marek Piechocki pełni także funkcje zarządzające w spółkach zależnych od LPP SA. Marek Piechocki nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Hubert Komorowski – Wiceprezes Zarządu Lat 36, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie i studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Od 2000 roku pracuje w LPP SA pełniąc do roku 2002 funkcję Kierownika Sklepu, w latach 2002-2007 Kierownika Regionalnego, zaś od 2007 do 2008 roku Dyrektora Handlowego sieci Reserved. Od połowy 2008 roku Hubert jako Dyrektor Generalny Artman SA zajmował się nadzorowaniem pracy przejmowanej spółki uczestnicząc w procesie połączenia jej struktur, ze strukturami LPP SA. Hubert Komorowski pełni także funkcje zarządzające w spółkach zależnych od LPP SA. Hubert Komorowski nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Dyka – Wiceprezes Zarządu Lat 37, absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 2000-2007 pracował w Accenture sp. z o.o. specjalizując się w sektorze firm handlu detalicznego. Od 2003 do 2007 roku w ramach realizowanych projektów, Piotr Dyka pracował dla LPP SA przy wdrażaniu nowoczesnego oprogramowania firmy Retek (Oracle). Od początku 2008 roku zatrudniony w LPP SA początkowo jako Dyrektor Merchandisingu Reserved odpowiedzialny za procesy powstawania produktu i zarządzenie jego sprzedażą w Polsce i na rynkach zagranicznych. Piotr Dyka pełni także funkcje zarządzające w spółkach zależnych od LPP SA. Piotr Dyka nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu Lat 39, absolwent Politechniki Gdańskiej . W latach 1999 – 2004 pracował w Wirtualna Polska SA jako z-ca Dyrektora IT odpowiedzialny za wytwarzanie serwisów i rozwój technologiczny portalu. Od połowy 2004 roku zatrudniony jako Dyrektor IT w LPP SA. Odpowiedzialny m.in. za wdrożenie systemów Business Inteligence i Point Of Sale. W ramach połączenia LPP SA i Artman SA odpowiedzialny za integrację systemów IT oraz procesów biznesowych. Jacek Kujawa pełni także funkcje zarządzające w spółkach zależnych od LPP SA. Jacek Kujawa nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu lat 52, absolwent Politechniki Szczecińskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 1986 – 1991 zatrudniony jako specjalista mechanik w Zakładzie Mechaniki Pojazdowej w Szczecinie; w 1991-1995 zatrudniony w P.H. Mistral s.c. w Gdańsku jako kierownik filii w Szczecinie, 1995-1997 – zatrudniony w LPP SA. jako kierownik filii w Szczecinie; od lipca 1998 do grudnia 2002 prowadził własną działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Eugeniusz Pachla, polegającą na świadczeniu usług na rzecz LPP SA w ramach umowy o zarządzanie z dnia 1 lipca 1998 roku. Od 3 stycznia 2000 roku członek Zarządu LPP SA. Dariusz Pachla pełni także funkcje zarządzające i nadzorujące w spółkach zależnych od LPP SA. Dariusz Pachla nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

RB 20 2013 Powołanie Zarządu nowej kadencji