Raporty bieżące

RB 19/2013 Zbycie akcji LPP SA

14.06.2013

 

Zbycie akcji LPP SA

 

Raport bieżący nr: 19/2013

Data: 14.06.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP SA o tym, że 12 czerwca 2013 roku zbył on 41 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 7.200 zł poprzez transakcję przeprowadzoną w trakcie sesji na GPW.

 

RB 19 2013 Zbycie akcji LPP SA