Raporty bieżące

RB 20/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

24.05.2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA  


Raport bieżący nr: 20/2017

Data: 24.05.2017

Godzina: 22:10

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 19 czerwca 2017 roku.

 

RB 20 2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Ogłoszenie ZWZA LPP SA