Raporty bieżące

RB 20/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

24.05.2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA   Raport bieżący nr: 20/2017 Data: 24.05.2017 Godzina: 22:10   Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 19 czerwca 2017 roku.   RB 20 2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA Ogłoszenie ZWZA LPP SA