Raporty bieżące

RB 47/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

30.12.2020

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

 

Raport bieżący nr: 47/2020

Data: 30.12.2020

Godzina: 20:22

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 roku otrzymał od Semper Simul Foundation (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą oraz członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 47 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 47 2020 – zawiadomienie 19 MAR Semper Simul zbycie 210 000 akcji LPP