Raporty bieżące

RB 21/2020 Zakończenie działań naprawczych w odniesieniu do spółki zależnej LPP Deutschland GmbH

28.08.2020

Zakończenie działań naprawczych w odniesieniu do spółki zależnej LPP Deutschland GmbH

 

Raport bieżący nr: 21/2020

Data: 28.08.2020

Godzina: 17:41

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku o wdrożeniu działań mających na celu poprawę sytuacji LPP Deutschland GmbH, w tym objęciu jej czasową ochroną przed wierzycielami (zgodnie z przepisami sekcji 270b Prawa insolwencyjnego obowiązującego na terytorium Niemiec), Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (Spółka) informuje, że postępowanie zostało zakończone z pozytywnym dla jednoosobowej spółki zależnej w Niemczech rezultatem. W dniu 28 sierpnia 2020 roku właściwy sąd w Hamburgu zaakceptował wniosek organu zarządzającego LPP Deutschland GmbH o zamknięcie wspomnianego postępowania naprawczego, zakończeniu ochrony przed wierzycielami oraz przywróceniu zwykłej działalności spółki (bez wszczynania dalszych procedur restrukturyzacyjnych).

W toku postępowania naprawczego został osiągnięty główny cel w postaci wynegocjowania z wynajmującymi nowych warunków umów na podstawie których LPP Deutschland GmbH korzysta z lokali handlowych. Renegocjowane umowy pozwoliły zwłaszcza na znaczące obniżenie czynszów, a poprzez to powstała szansa na osiągnięcie rentowności prowadzonej przez nią działalności. W konsekwencji LPP Deutschland GmbH powraca do działalności w normalnym trybie.

Dodatkowo Zarząd LPP informuje, że w związku z powyższym oraz w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 03 sierpnia raportu RB18/2020 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał oraz I półrocze 2020/21, kwota odpisów utworzonych na postępowanie likwidacyjne spółki niemieckiej ulegnie znaczącemu obniżeniu. W efekcie będzie miało to pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy LPP za II kwartał 2020. Ostateczna kwota odpisów będzie znana po zbadaniu ksiąg za I półrocze przez audytora.

 

RB 21 2020 – Zakończenie działań naprawczych w odniesieniu do spółki zależnej LPP Deutschland GmbH