Raporty bieżące

RB 21/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

02.07.2021

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 21/2021

Data: 02.07.2021

Godzina: 13:36

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 01 lipca 2021 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) oraz od Fundacji Sky SPV (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 21 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 21 Zawiadomienie 19 MAR – Fundacja SKY SPV

Załącznik RB 21 Zawiadomienie 19 MAR – Fundacja SEMPER SIMUL