Raporty bieżące

RB 21/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

20.05.2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                                             

Raport bieżący nr: 21/2022

Data: 20.05.2022

Godzina: 14:30

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 20 maja 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

 

RB 21 2022 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA 20-05-2022

Załącznik RB 21 2022 – Uchwały ZWZA LPP 20 maja 2022