Raporty bieżące

RB 21/2011 Nabycie akcji przez osobę nadzorującą

22.06.2011

 

Nabycie akcji przez osobę nadzorującą                                                                                                                                                       

Raport bieżący nr: 21/2011

Data: 22.06.2011

 

Zarząd LPP SA informuje, że otrzymał 22 czerwca 2011 roku od członka Rady Nadzorczej LPP SA powiadomienie złożone na podstawie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady Nadzorczej nabył 21 czerwca 2011 roku podczas sesyjnej transakcji na GPW 300 akcji LPP SA w cenie jednostkowej 2.300 zł.

 

RB 21 2011 Nabycie akcji przez osobę nadzorującą