Raporty bieżące

RB 21/2012 Zbycie akcji LPP SA

28.05.2012

 

Zbycie akcji LPP SA                                                                                                                                                

 

Raport bieżący nr: 21/2012

Data: 28.05.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym jeden z członków Rady Nadzorczej poinformował Spółkę w trybie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, o zbyciu 23 maja 2012 roku 2 akcji zwykłych LPP SA. Zbycie nastąpiło poprzez transakcję sesyjną na GPW przy cenie 3.050 zł za jedną akcję.

 

RB 21 2012 Zbycie akcji LPP SA