Raporty bieżące

RB 21/2013 Nabycie akcji LPP SA

27.06.2013

 

Nabycie akcji LPP SA

 

Raport bieżący nr: 21/2013

Data: 27.06.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP SA o tym, że 25 czerwca 2013 roku nabył on 43 akcje zwykłe LPP SA w cenie jednostkowej 6.900 zł, w dniu 26 czerwca nabył 31 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 6.900 zł oraz tego samego dnia zbył 2 akcje zwykłe LPP SA w cenie jednostkowej 6.850 zł. Transakcje zostały przeprowadzone w trakcie sesji na GPW.

 

RB 21 2013 Nabycie akcji LPP SA