Raporty bieżące

RB 21/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

29.05.2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA


Raport bieżący nr: 21/2015

Data: 29.05.2015

 

Ogłoszenie Zarządu LPP SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 

RB 21 2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA