Raporty bieżące

RB 21/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu 2016 roku

02.05.2016

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu 2016 roku   


Raport bieżący nr: 21/2016

Data: 02.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 472 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2015 roku o około 23%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 51% i była o ok. 5 p.p. niższa od marży zrealizowanej w kwietniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2016 roku wyniosła 1.646 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 19% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec kwietnia wyniosła ok. 855 tys. m kw i była większa o ok.  14% od powierzchni handlowej na koniec kwietnia ubiegłego roku.

 

RB 21 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu