Raporty bieżące

RB 21/2017 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

24.05.2017

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA          

                                                                                                                                            

Raport bieżący nr: 21/2017

Data: 24.05.2017

Godzina: 22:12

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 19 czerwca 2017 roku.

 

RB 21 2017 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał ZWZA LPP SA