Raporty bieżące

RB 21/2017 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

24.05.2017
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                        Raport bieżący nr: 21/2017 Data: 24.05.2017 Godzina: 22:12   Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 19 czerwca 2017 roku.   RB 21 2017 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA Projekty uchwał ZWZA LPP SA