Raporty bieżące

RB 22/2022 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 20 maja 2022 roku

20.05.2022

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 20 maja 2022 roku

  
Raport bieżący nr: 22/2022

Data: 20.05.2022

Godzina: 15:20

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 20 maja 2022 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 970 039 głosów co stanowiło 76,78% liczby głosów na WZA i 60,57% w ogólnej liczbie głosów,

2) NATIONALE-NEDERLANDEN OFE 142 000 głosów co stanowiło 5,53% liczby głosów na WZA i 4,37% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 22 2022 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 20 maja 2022 roku