Raporty bieżące

RB 22/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2009 roku

01.06.2009

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2009 roku  


Raport bieżący nr: 22/2009

Data: 01.06.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA w maju 2009 roku

wyniosły ok. 151 mln zł i były wyższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman

SA w maju 2008 roku o 8%. Przychody zrealizowane w maju 2009 roku przez GK LPP SA (bez uwzględniania przychodów zrealizowanych przez GK Artman SA) wyniosły ok. 125 mln zł i były wyższe

od osiągniętych w maju roku poprzedniego o 5%.

W okresie styczeń – maj skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 771 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13%.

 

RB 22 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2009 roku