Raporty bieżące

RB 22/2011 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

27.06.2011

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                   

 

Raport bieżący nr: 22/2011

Data: 27.06.2011

 

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 27 czerwca 2011 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

 

RB 22 2011 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

RB 22 Załącznik – Uchwały 2011-06-27