Raporty bieżące

RB 22/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

30.05.2012

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                                

 

Raport bieżący nr: 22/2012

Data: 30.05.2013

 

 

Ogłoszenie Zarządu LPP SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 

RB 22 2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA