Raporty bieżące

RB 22/2013 Korekta RB 22/2013

01.07.2013

 

Korekta RB 22/2013

 

Raport bieżący nr: 22/2013

Data: 01.07.2013

 

 

Zarząd LPP SA przekazuje skorygowaną treść RB 22/2013. W raporcie omyłkowo użyto słowa maj zamiast czerwiec w odniesieniu do marży. Skorygowana treść komunikatu brzmi: Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 347 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2012 roku o 31%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 58% i była wyższa od zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego o 4 punkty procentowe. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2013 roku wyniosła ok. 1.736 mln zł. Przychody te były wyższe o 22% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 22 2013 Korekta RB 22 2013