Raporty bieżące

RB 22/2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2013 roku

01.07.2013

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2013 roku

 

Raport bieżący nr: 22/2013

Data: 01.07.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 347 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2012 roku o 31%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 58% i była wyższa od zrealizowanej w maju roku poprzedniego o 4 punkty procentowe. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2013 roku wyniosła ok. 1.736 mln zł. Przychody te były wyższe o 22% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 22 2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2013 roku