Raporty bieżące

RB 22/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2017 roku

01.06.2017

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2017 roku                      


Raport bieżący nr: 22/2017

Data: 01.06.2017

Godzina: 12:06

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 556 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2016 roku o około 18%.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2017 roku wyniosła 2 449 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 16% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 59% i była wyższa o 6 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w maju roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży internetowej w maju 2017 wyniosły ok. 25 mln zł i były wyższe o ok. 120% od sprzedaży zrealizowanej w maju 2016.

Narastająco w okresie styczeń – maj 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 103 mln zł i była wyższa o ok. 99% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec maja 2017 roku wyniosła ok. 928 tys. m kw i była większa o ok. 7% od powierzchni handlowej na koniec maja ubiegłego roku.

 

RB 22 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2017 roku