Raporty bieżące

RB 23/2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

18.09.2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 23/2020

Data: 18.09.2020

Godzina: 13:41

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 18 września 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

 

RB 23 2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 23 2020 – Uchwały ZWZA LPP