Raporty bieżące

RB 23/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 08 czerwca 2009 roku

08.06.2009

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 08 czerwca 2009 roku

                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 23/2009

Data: 08.06.2009

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 08 czerwca 2009 roku.

1) Marek Piechocki 1.023.486 głosów co stanowiło 43,64% liczby głosów na WZA i 32,53% w ogólnej liczbie głosów

2) Jerzy Lubianiec 925.000 głosów co stanowiło 39,44% liczby głosów na WZA i 29,40% w ogólnej liczbie głosów

3) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień 138.500 głosów co stanowiło 5,91% liczby głosów na WZA i 4,40% w ogólnej liczbie głosów

4) Commercial Union OFE BPH CU WBK 150.000 głosów co stanowiło 6,40% liczby głosów na WZA i 4,77% w ogólnej liczbie głosów

 

RB 23 2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 08 czerwca 2009 roku