Raporty bieżące

RB 23/2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2015 roku

01.06.2015

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2015 roku       


Raport bieżący nr: 23/2015

Data: 01.06.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 447 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2014 roku o około 12 %.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 52 % i była o ok. 10 p.p. niższa od marży zrealizowanej w maju roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2015 roku wyniosła 1.833 mln zł. Przychody te były wyższe o 6 % od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec maja wyniosła ok 770,4 tys. m kw i była większa o 17% od powierzchni handlowej na koniec maja ubiegłego roku.

 

RB 23 2015 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2015 roku