Raporty bieżące

RB 23/2016 Opinia Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie podziału zysku netto

11.05.2016

 

Opinia Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie podziału zysku netto 


Raport bieżący nr: 23/2016

Data: 11.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki o  którym mowa w RB 18/2016 w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, w którym to wniosku Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 59 935 557, 00 zł, tj. 33, 00 zł na jedną akcję i wyznaczył dzień dywidendy na 5 września 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 21 września 2016 roku.

 

RB 23 2016 – Opinia Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie podziału zysku netto