Raporty bieżące

RB 23/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

19.06.2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                                             

Raport bieżący nr: 23/2017

Data: 19.06.2017

Godzina: 16:22

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 19 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

Emitent informuje jednocześnie, iż odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na przeprowadzenie głosowań w toku obrad przy użyciu systemu elektronicznego obsługiwanego przez profesjonalny podmiot.

 

RB 23 2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

RB 23 2017 – Załącznik Uchwały ZWZA LPP SA