Raporty bieżące

RB 24/2020 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 18 września 2020 roku

18.09.2020

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 18 września 2020 roku


Raport bieżący nr: 24/2020

Data: 18.09.2020

Godzina: 13:43

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 18 września 2020 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 019 208 głosów co stanowiło 42,19% liczby głosów na WZA i 31,5% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 926 338 głosów co stanowiło 38,35% liczby głosów na WZA i 28,6% w ogólnej liczbie głosów.

3) Nationale-Nederlanden OFE 126 000 głosów co stanowiło 5,22% liczby głosów na WZA i 3,90% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 24 2020 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 18 września 2020 roku