Raporty bieżące

RB 24/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

02.08.2021

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 24/2021

Data: 02.08.2021

Godzina: 09:23

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 30 lipca 2021 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 24 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 24 – Zawiadomienie 19 MAR Magdalena Piechocka