Raporty bieżące

RB 24/2011 Aneks do znaczącej umowy

27.06.2011

 

Aneks do znaczącej umowy          

                                                                                                               

Raport bieżący nr: 24/2011

Data: 27.06.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 27 czerwca 2011 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności zawartej 12 lipca 2002 roku pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA.

Na mocy tego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 130 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 80 mln zł, w formie akredytyw do 130 mln zł, zaś w formie gwarancji do 60 mln zł.

Termin spłaty kredytów upływa 1 października 2012 roku, akredytyw 31 grudnia 2012 roku, zaś termin ważności gwarancji upływa 30 września 2013 roku.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 24 2011 Aneks do znaczącej umowy