Raporty bieżące

RB 24/2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2012 roku

01.06.2012

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2012 roku

 

Raport bieżący nr: 24/2012

Data: 01.06.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w w maju 2012 roku przez GK LPP SA wyniosły około 248 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2011 roku o ok. 36%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży przekroczyła 60% i była niższa od zrealizowanej w maju roku poprzedniego o około dwa punkty procentowe.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2012 roku wyniosła ok. 1.152 mln zł. Przychody te były wyższe o 30% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 24 2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2012 roku