Raporty bieżące

RB 24/2012 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP

08.06.2009

 

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP                    

                                            

Raport bieżący nr: 24/2009

Data: 08.06.2009

 

 

Zarząd LPP SA podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 8 czerwca 2009 roku.

 

RB 24 2009 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

RB 24 Załącznik – Uchwały WZA