Raporty bieżące

RB 24/2012 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP

08.06.2009
  Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP                                                                  Raport bieżący nr: 24/2009 Data: 08.06.2009     Zarząd LPP SA podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 8 czerwca 2009 roku.   RB 24 2009 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA RB 24 Załącznik – Uchwały WZA