Raporty bieżące

RB 24/2013 Aneks do znaczącej umowy

30.07.2013

 

Aneks do znaczącej umowy                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 24/2013

Data: 30.07.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy ww. aneksu podwyższono limity oraz przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:

1) kredyt w rachunku bieżącym, limit zwiększony do 90 mln zł – umowa przedłużona do 31 lipca 2014 roku,

2) limit, w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych zwiększony do 90 mln zł – umowa przedłużona do 30 września 2015 roku (lub do 31 sierpnia 2016 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla spółek zagranicznych LPP SA),

3) limit, w ramach którego otwierane będą akredytywy zwiększony do 230 mln zł – umowa przedłużona do 30 kwietnia 2015 roku.

Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 230 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 24 2013 Aneks do znaczącej umowy