Raporty bieżące

RB 24/2016 Uzupełnienie raportów rocznych za 2015 rok o informację nt. wynagrodzenia osób nadzorujących

11.05.2016

 

Uzupełnienie raportów rocznych za 2015 rok o informację nt. wynagrodzenia osób nadzorujących


Raport bieżący nr: 24/2016

Data: 11.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA (Spółka) przekazuje w załączeniu informacje nt. wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku stanowiące uzupełnienie informacji zawartych w punktach „Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym” w ramach raportów rocznych za 2015 rok przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 22 kwietnia 2016 roku.

W pozostałym zakresie treść opublikowanych raportów rocznych za 2015 rok nie ulega zmianom.

Spółka niezwłocznie opublikuje skorygowane raporty roczne za 2015 rok (odpowiednio jednostkowy oraz skonsolidowany) uwzględniające ww. uzupełnienia.

 

RB 24 2016 – Uzupełnienie raportów rocznych za 2015 rok o informację nt. wynagrodzenia osób nadzorujących

RB 24 Załącznik – Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym