Raporty bieżące

RB 25/2009 NWZA – porządek obrad

08.06.2009

 

NWZA – porządek obrad

                                                                      

Raport bieżący nr: 25/2009

Data: 08.06.2009

 

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 3 lipca 2009 r. o godzinie 11.00 w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44 z następującym porządkiem obrad.

 

RB 25 2009 NWZA – porządek obrad