Raporty bieżące

RB 25/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2010 roku

04.08.2010

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2010 roku          


Raport bieżący nr: 25/2010

Data: 04.08.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 192 mln złotych i były niższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2009 roku o ok. 2%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 40% i była wyższa o 5 punktów procentowych od zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2010 roku wyniosła około 1097 mln zł.

Przychody te były niższe o 5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 25 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2010 roku