Raporty bieżące

RB 25/2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 27 czerwca 2011 roku

29.06.2011

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 27 czerwca 2011 roku       

                                                                                                                

Raport bieżący nr: 25/2011

Data: 29.06.2011

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2011 roku:

1) Marek Piechocki 875.000 głosów co stanowiło 37,41% liczby głosów na WZA i 27,68% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 875.000 głosów co stanowiło 37,41% liczby głosów na WZA i 27,68% w ogólnej liczbie głosów,

3) Monistor Limited 149.390 głosów co stanowiło 6,39% liczby głosów na WZA i 4,73% w ogólnej liczbie głosów,

4) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK 140.000 głosów co stanowiło 5,99% liczby głosów na WZA i 4,43% w ogólnej liczbie głosów,

5) ING Otwarty Fundusz Emerytalny 138.512 głosów co stanowiło 5,92% liczby głosów na WZA i 4,38% w ogólnej liczbie głosów

 

RB 25 2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 27 czerwca 2011 roku