Raporty bieżące

RB 25/2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2013 roku

01.08.2013

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2013 roku

 

Raport bieżący nr: 25/2013

Data: 01.08.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 366 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2012 roku o 28%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 50% i była wyższa od zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego o 2 punkty procentowe. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2013 roku wyniosła ok. 2.102 mln zł. Przychody te były wyższe o 23% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 25 2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2013 roku