Raporty bieżące

RB 25/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 19 czerwca 2017 roku

19.06.2017

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 19 czerwca 2017 roku


Raport bieżący nr: 25/2017

Data: 19.06.2017

Godzina: 16:34

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 19 czerwca 2017 roku:

1) Marek Piechocki 874 995 głosów co stanowiło 35,6% liczby głosów na WZA i 27,2% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 874 995 głosów co stanowiło 35,6% liczby głosów na WZA i 27,2% w ogólnej liczbie głosów,

3) FORUM 65 FIZ 143 710 głosów co stanowiło 5,8% liczby głosów na WZA i 4,5% w ogólnej liczbie głosów,

4) NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 130 000 głosów co stanowiło 5,3% liczby głosów na WZA i 4,0% w ogólnej liczbie głosów,

5) AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK 127 550 głosów co stanowiło 5,2% liczby głosów na WZA i 4,0% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 25 2017 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 19 czerwca 2017 roku