Raporty bieżące

RB 26/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2010 roku

01.09.2010

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2010 roku          


Raport bieżący nr: 26/2010

Data: 01.09.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 171 mln złotych i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2009 roku o ok. 6%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 47% i była wyższa o 5 punktów procentowych od zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2010 roku wyniosła około 1268 mln zł. Przychody te były niższe o 3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 26 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2010 roku