Raporty bieżące

RB 26/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2011 roku

01.07.2011

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2011 roku                  


Raport bieżący nr: 26/2011

Data: 01.07.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2011 roku przez GK LPP SA wyniosły około 195 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2010 roku o 8%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 58% i była wyższa o ok. 7 punktów procentowych od zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2011 roku wyniosła ok. 1.080 mln zł.

Przychody te były wyższe o 19% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 26 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2011 roku